Vybavenie domov a spoločných priestorov

Konštrukčný systém
Nosné obvodové murivo bude murované z pórobetónových tepelnoizolačných tvárnic Ytong Lambda YQ hrúbky 450 mm. Vnútorné nosné murivo bude murované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA hrúbky 200 , 250 , 300 mm. Priečky z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky 100, 150 mm.
Obvodový plášť
Nosné obvodové murivo Ytong bude omietnuté tepelnoizolačnou omietkou Ytong, hr 10-12mm. Následne bude aplikovaná tenkovrstvová silikónová omietka v troch farebných škálach – bledošedá, tmavošedá a biela.
Deliace medzibytové priečky a stropy
Budú vymurované z vápenno-pieskových akustických tvárnic SILKA hrúbky 200 , 250 , 300 mm. Stropy budú z monolitických železobetónových dosiek.
Schodisko
Schodisko bude z monolitickej železobetónovej konštrukcie s protišmykovou keramickou dlažbou a na shodiskovej stene bude zabudované interiérové madlo.
Spoločné chodby
Vnútorné omietky budú sadrové hladké s povrchovou úpravou - disperzná maľba biela.
Vstupné dvere - interiér
Hliníkové dvojkrídlové dvere s bočnými svetlíkmi, vonkajší rám bude vo farbe antracit, vnútorný farby bielej.
Balkóny - zábradlia
V domoch A,B,C bude zábradlie z oceľovej antracitovej konštrukcie zo zváraných oceľových prvkov s povrchovou úpravou antracitovej farby. V domoch D a E bude sklenená výplň v oceľovom antracitovom ráme.
Vonkajšie spoločné spevnené plochy
Prístupová komunikácia, okapové chodníky - betónová zámková dlažba, Haka, sivá.
Parkovacie státia
Parkovacie státie - betónová zámková dlažba Haka – sivá, deliace parkovacie pruhy - červené.
Oplotenie pozemku
Doskový odlievaný betónový plot - plastický, vzor bridlica, predzáhradky sú oddelené plotovým pletivom. Audiovrátnik bude osadený pri vstupnej bráne.
Ďalšie príslušenstvo
Odpadové hospodárstvo s kontajnerovým stojiskom na komunálny odpad. Areálové osvetlenie.
*Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých položiek štandardu a ich nahradenie položkami porovnateľnej kvality a ceny.

Holobyt Typ *1

Vstupné dvere
Protipožiarne, bezpečnostná trieda 3, vnútorné oceľové výstuhy, oceľová zárubňa.
Interiérové priečky
Priečky sú vymurované z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky 100, 150 mm.
Okná a balkónové dvere
Okná sú plastové, farba vnútorná biela, vonkajšia antracit. Balkónové dvere budú otváravé, vnútorná farba okien bude biela a vonkajšia farba bude antracitová. Vnúrotné parapety budú plastové biele, vonkajšie antracitové. Predpríprava na montáž exteriérových žalúzií, formou vybudovaných kastlíkov s privedenou kabelážou.
Zariaďovacie predmety zdravotechniky
Zariaďovacie predmety zdravotechniky nie su súčasťou dodávky holobyt. V kúpeľniach a toaletách budú predstenové moduly na osadenie umývadla a toalety (závesný systém zn. Geberit).
Elektroinštalácia
Silnoprúd – vybudované káblové rozvody k osadeným zásuvkám, vypínačom a stropným vývodom umiestnené vo všetkých miestnostiach. Slaboprúd – v objektoch bude vybudovaná štruktúrovaná kábelová sieť. V každom byte, nebyte a ateliéri bude privedený optický kábel a v každej miestnosti sa bude nachádzať dátová dvojzásuvka štrukturovanej kabeláže.
Vykurovanie a teplá úžitková voda
Vykurovanie bude zabezpečené prostredníctvom elektrického podlahového káblového vykurovania typu REICHEM s inteligentným regulátorom kúrenia každej miestnosti. TÚV bude pripravovaná v teplovodnom elektrickom zásobníkovom ohrievači.
Vzduchotechnika
V každom byte, nebytovom priestore a ateliéri budú rekuperačné jednotky s bezkáblovým ovládačom pre nastavenie 3 stupňov výkonu a automatická prevádzka na základe snímača vlhkosti. Predpríprava na osadenie vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky v dvoch miestnostiach.
Povrchy stien
Všetky obytné miestnosti – sadrové hladké omietky s povrchovou úpravou disperzná biela farba.
Podlahy
Všetky miestnosti - betónový poter.
Terasy
Podlahy na terasách budú mať povrchovú úpravu mrazuvzdornú protišmykovú keramickú dlažbu bez možnosti výberu.
Pivničné kobky
Jednotlivé kobky budú vymurované a uzamknuté dverami.
Predzáhradky
V bytoch, ku ktorým prislúcha predzáhradka: povrchová úprava predzáhradky bude vyrovnaná hlina, pripravená pre osadenie trávnatého koberca alebo siateho trávnika.
*Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých položiek štandardu a ich nahradenie položkami porovnateľnej kvality a ceny.

Štadnard Typ *2

Štandard Typ *2
Zahŕňa všetko vybavenie holobytu/holopriestoru plus: zariaďovacie predmety zdravotechniky v kúpeľni a na toalete, obklady a dlažby v kúpeľni a na toalete. Plávajúcu laminátovú podlahu v ostatných miestnostiach, interiérové dvere s obložkovou zárubňou.

Štandard Plus Typ *3

Štandard Plus Typ *3
Zahŕňa všetko vybavenie typu holobyt/holopriestor, typu štandard plus: kuchynská linka na mieru vrátane spotrebičov.

Potrebujete viac informácií k nehnuteľnosti alebo si dohodnúť obhliadku?

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás

Agent Form

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária