Ako predať nehnuteľnosť s hypotékou?

Predaj nehnuteľnosti s hypotekárnym úverom je v súčasnej dobe bežný a ponúka viac možností, ako ho uskutočniť. Priebeh záleží od rozhodnutia predávajúceho, akú cestu si zvolí. Tiež ovplyvní dĺžku predaja a množstvo nevyhnutných krokov k jeho finalizácii.

Aké sú teda možnosti predaja nehnuteľnosti s hypotékou? V zásade sú tri — od voľby jednej z nich bude závisieť príprava na predaj aj zrealizovaný realitný obchod.

1. Splatenie hypotéky predčasne
Ide o najčastejší spôsob predaja nehnuteľnosti zaťaženej úverom. Predávajúci môže vyplatiť zvyšok dlžnej čiastky úveru z vlastných prostriedkov, väčšinou však dlžnú sumu uhradí kupujúci a poukáže financie či načerpá svoju hypotéku priamo na účet v banke, ktorá úver poskytla. Splatením úveru dôjde k zániku pôvodného záložného práva — aby ho banka vymazala je potrebná kvitancia, teda súhlas predávajúceho. Banka ju zvyčajne vydá do 10 pracovných dní po splatení úveru.

2. Prevzatie hypotéky kupujúcim
Prevziať cudzí úver je zriedkavým postupom, pretože pôvodné hypotekárne podmienky nemusia kupujúcemu vyhovovať. Ak však na kúpu potrebuje hypotéku, je vhodné osloviť banku predávajúceho so žiadosťou o vypracovanie ponuky na prevzatie úveru. Ak bude kupujúci s ponukou súhlasiť, dlžná čiastka úveru prejde na neho. Toto riešenie však je menej bežné, väčšinou je pre kupujúceho výhodnejšie získať novú hypotéku.

3. Prevedenie záložného práva z predávanej nehnuteľnosti na inú
Ak má predávajúci k dispozícii inú nehnuteľnosť bez hypotéky, môže sa záložné právo z predávanej nehnuteľnosti previesť na ňu. Táto nehnuteľnosť môže byť v osobnom vlastníctve predávajúceho, ale aj inej osoby, ktorá s prevodom súhlasí. Podmienkou je, že musí mať pre banku vyhovujúcu hodnotu, ktorú potvrdí znalecký posudok. Výhodou tohto spôsobu je možnosť vyhnúť sa sankcii za predčasného splatenie úveru a tiež získať z predaja celú kúpnu cenu.

Rada na záver
Pred začiatkom predaja je dôležité, aby predávajúci skonzultoval svoju situáciu a možnosti s odborníkmi na hypotéky a profesionálmi z realít, následne komunikoval s bankou, ktorá úver poskytla.
Ak predávajúci predal byt pred uplynutím piatich rokov od jeho nadobudnutia, musí počítať so zákonnou povinnosťou zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Táto platí pri všetkých spôsoboch jej nadobudnutia — kúpa, darovanie aj zdedenie.

Zaujal vás náš článok? S predajom nehnuteľnosti Bratislava a okolie pomôžeme aj vám.
Kontaktujte nás radi si s vami dohodneme osobné stretnutie.


#predaj bytu Bratislava #realitna kancelaria Bratislava #predaj nehnutelnosti Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária