Zásady spracovania a ochrany osobných údajov AZ PROPERTY s.r.o.

vlastníkom týchto webových stránok www.azproperty.sk je spoločnosť AZ PROPERTY s.r.o. so sídlom Panenská 22, 811 04 Bratislava. IČO: 45 724 512, DIČ: 202 312 1397, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vložka č.: 67505/B.

Spoločnosť AZ PROPERTY s.r.o. vyhlasuje, že všetky osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osobné údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovávanie osobných údajov vždy prebieha iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto zásadách spracovania a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom ako osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej využívame.

Pokiaľ hovoríme o „vás“, máme na mysli vás našich klientov a záujemcov o naše služby. Ak ste s nami uzavreli zmluvu alebo ak vám sprostredkúvame kúpu nehnuteľnosti alebo ste nás kontaktovali so záujmom o naše služby.

Viac o Zásadách a pravidlách spracovania osobných údajov nájdete na: https://azproperty.sk/ochrana-osobnych-udajov/


© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária