Kúpa pozemku a čo je dobré mať na zreteli

Našli ste stavebný pozemok, ktorý spĺňa vaše predstavy? Skôr, ako sa pustíte do procesu jeho kúpy, vám odporúčame preveriť si všetky kľúčové faktory, aby ste v budúcnosti neostali zaskočený nečakanými komplikáciami. Toto sú tie najdôležitejšie.

Vlastníctvo parcely

Na elektronickom katastrálnom portáli si preverte list vlastníctva viažúci sa k parcele, o ktorú máte záujem. Pozrite sa na vlastnícke vzťahy, či má pozemok jedného alebo viacero majiteľov, prípadne neznámych vlastníkov, či sa naň vzťahuje ťarcha, záložné právo alebo vecné bremeno. Zistite tiež, či pozemok nie je v dedičskom konaní alebo má plombu na liste vlastníctva.

Pozemok má častokrát viacerých spoluvlastníkov, aj keď ponúkať na predaj ho môže len jeden z nich. Ako celok ho však môžete získať do vlastníctva iba na základe dohody so všetkými vlastníkmi. V takomto prípade by ste mali byť oboznámený, či sa na podmienkach predaja zhodli všetci spoluvlastníci.

Druh pozemku

Je pre vás dôležité vedieť, či je pozemok stavebný, vedený ako zastavaná alebo ostatná plocha. Územný plán obce určuje, čo je na ňom možné postaviť, tiež určuje odstup stavby od ulice a susedných stavieb. Dobrú orientáciu vám poskytne územnoplánovacia dokumentácia. Obecný alebo miestny stavebný úrad vám ju pripraví na základe žiadosti v lehote do 30 dní. Pokiaľ schválený územný plán nemá, obráťte sa na starostu obce.

Ak ide o záhradu a ornú pôdu určenú na výstavbu domov, pozemok je potrebné najprv vyňať z pôdneho fondu. Kľúčová je tiež možnosť zavedenia všetkých inžinierskych sietí, internetového pripojenia a kanalizácie. V prípade, že nie je zrejmá, vyžiadajte si vyjadrenia jednotlivých správcov sietí k možnostiam a podmienkam pripojenia na existujúce rozvody.

Lokalita a obmedzenia

Lokalita pozemku zohráva ďalšiu dôležitú úlohu. Majte na zreteli občiansku vybavenosť v blízkom okolí, tiež prítomnosť ochranných pásiem sietí (elektrárne, vodárne, plynárne) a ochraných pásiem stavieb (cesty, železnice, a pod.) Rovnako preverte, či pozemok nie je v lokalite ochranného prírodného pásma, podzemných vôd a vodných tokov, častých povodní či zosuvov pôdy.

Poznaním územného plánu sa nečakaným obmedzeniam vopred vyhnete. Pomôckou je tiež list vlastníctva, v ktorom môžete zistiť výskyt chránených pásiem či pamiatkoých zón a následne preveriť, v čom by vás mohla táto klasifikácia obmedziť.

Presné územie

Pozemok vyzerá jasne ohraničený a zdá sa, že nemáte dôvod mať pochyby. Prax však potvrdzuje, že právny stav môže byť iný. Obzvlášť v menších usadlostiach bývalo v minulosti praxou, že si susedia vymenili časti parciel na dobré slovo, bez následných právnych úprav v katastri nehnuteľností. Odporúča sa preto osloviť pred kúpou geodeta, aby jasne vyznačil hranice pozemku.

Predídete tak neželaným prekvapeniam, ako môže byť napríklad zistenie, že vjazd na pozemok nemá vysporiadané vlastnícke práva, v tom horšom prípade má iného majiteľa.

Susedia a okolie

Dobrí susedia sú na nezaplatenie, sú súčasťou pocitu dobrého bývania. O to viac, ak ide o menšiu obec, dedinu či uzavretú komunitu, je dobré vopred vedieť, ako v nej ľudia spolunažívajú. Užitočné môže byť porozprávať sa s miestnymi obyvateľmi, zistiť aké sú susedské vzťahy, spoznať miestnu komunitu. Kontakt môžete urobiť s náhodne oslovenými ľuďmi, prínosný môže byť tiež rozhovor so starostom.

Zistite tiež, ako funguje miestna občianska vybavenosť, kde je najbližšia zdravotná starostlivosť, či sú v blízkom okolí parky, lesy, športoviská či detské ihriská.

Budúcnosť a rozvoj

V súčasnej dobe plnej zmien a intenzívneho developmentu je dobré mať prehľad o tom, čo je v lokalite vašej voľby plánované v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. V územnoplánovacej dokumentácii obce by ste sa mali pozrieť na pripravované projekty rozvoja obce a okolitého územia.

Budúci vývoj môže priniesť budovanie ciest, vytvorenie priemyselnej alebo nákupnej zóny či výstavbu nového sídliska. Ak chcete bývať podľa vašich predstáv nielen v prítomnom, ale aj budúcom čase, preverenie pripravovaných developerských aktivít v tejto lokalite by ste mali brať so všetkou vážnosťou.

Na Záver

Kúpa ideálneho stavebného pozemku je cesta, ktorej vytúžený cieľ je vo vašich rukách. Stanovte si priority a keď nájdete pozemok vašich snov, nezabudnite na dôsledné preverenie dôležitých technických a právnych náležitostí. Rozhodne sa vám to vyplatí.

Zaujal vás náš článok? Ak máte v pláne kúpu pozemku, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás budeme sa tešiť ak nám o vašich predstavách poviete viac.

Zdroj: AZ PROPERTY

#predaj pozemku Bratislava #realitna kancelaria Bratislava #predaj nehnutelnosti Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária