Ako zavesiť obrazy pre dokonalý estetický efekt?

Jednou z najčastejších chýb, ktoré ľudia pri dekorovaní domova robia, je nesprávne zavesenie obrazov. Nainštalovanie umeleckých diel v nesprávnej výške narúša celkovú harmóniu a estetiku v priestore. Pripravili sme pre vás tri jednoduché a spoľahlivé tipy, ktoré vám pomôžu nainštalovať obrazy so želaným výsledkom.

Zaveste jednotlivé obrazy vo výške očí

Zlatým pravidlom je zavesiť samostatné umelecké diela vo výške očí, 152 centimetrov od stredu diela k podlahe je magické číslo. Prečo práve táto mierka? Lebo sa považuje za štandardnú úroveň očí, čo je presne miesto, kam by mal dopadnúť zrak pri pohľade na dielo. Táto výška zaručí, že vaše umenie bude ideálne umiestnené pre pohodlné obdivovanie. Vytvorí tiež vizuálnu alchémiu s okolitými prvkami ako je nábytok, osvetlenie a dekorácie, pretože bude visieť v tesnej blízkosti.

S viacerými dielami zaobchádzajte ako s jedným

Keď vešiate dva obrazy spolu, zaobchádzajte s nimi ako s jedným umeleckým dielom a umiestnite ich vo výške 152 centimetrov od podlahy do stredu zoskupenia. Toto pravidlo platí aj pre troj a štvorčlenné skupiny diel. Je dôležité, aby boli rámy obrazov navzájom rovnomerne vzdialené a pôsobili tak ako jeden harmonický celok. Vhodná vzdialenosť medzi nimi je minimálne 5-10 centimetrov. Toto pravidlo vytvorí dokonalý súlad medzi všetkými umeleckými dielami.

Porušte zlaté pravidlo vzdialenosti obrazu

Sú sitácie, kedy pravidlo 152 centimetrov od stredu diela k podlahe nefunguje. Pri zavesení umeleckých diel nad nábytok či iné objekty je dôležitá celková súdržnosť a efekt vizuálneho prepojenia. Ak obraz zavesíte nad nábytok, môže byť 10-15 centimetrov nad ním. Šírka umeleckého diela alebo zoskupenia nad pohovkou či obrazovkou by nemala presiahnuť 2/3 šírky nábytku. V miestnosti kde trávite väčšinu času sedením môžete zavesiť obraz o niečo nižšie, aby ste si ho vychutnávali z ideálneho uhla pohľadu.

Pri vešaní obrazov je dôležité riadiť sa aj vlastným inštinktom, výška musí byť predovšetkým správna pre vás ako človeka, ktorý si bude umenie užívať väčšinu času. Želáme vám šťastné inštalovanie umeleckých diel!

Zdroj: AZ PROPERTY


#trendy v byvani #trendy byvanie #inspiracie byvanie #umenie #realitna kancelaria Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária